UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MECANICA

CATEDRA TERMOTEHNICA, MASINI SI ECHIPAMENTE TERMICEPROGRAMA de PRACTICA pentru anul III METTematica: PRACTICA TEHNOLOGICA de SPECIALITATE

Durata practicii: 90 ore (3 saptamani a 5 zile si 6 ore / zi) in perioada 1.VII - 1.IX 2000.

Obiectivul practicii este cunoasterea tehnologiilor de fabricatie a masinilor, echipamentelor si instalatiilor termice si frigorifice.

Locul de desfasurare se recomanda a fi in unitati industriale de profil, ca: intreprinderi constructoare de masini specializate pe fabricarea sau repararea motoarelor cu ardere interna cu piston, a turbinelor cu abur sau cu gaze, a masinilor frigorifice, compresoare, cazane, schimbatoare de caldura, sau in sectiile de intretinere si reparatii ale centralelor termoenergetice ( CTE sau CET), etc.

Tematica generala:

- Tehnologia de constructie (reconditionarea, intretinere) a motoarelor cu ardere interna ( tehnologii specifice pentru blocul motor, chiulasa, pistoane, arbori cotiti) cuzineti, bolturi;

- Tehnologia de constructie (reconditionarea, intretinere) a compresoarelor;

- Tehnologia de constructie (reconditionarea, intretinere) a instalatiilor frigorifice;

- Tehnologia de constructie (reconditionarea, intretinere) a cazanelor de aburi;

- Tehnologia de constructie (reconditionarea, intretinere) a turbomasinilor;

- Tehnologia de constructie (reconditionarea, intretinere) a instalatiilor criogenice;

- Tehnologia de constructie (reconditionarea, intretinere) a schimbatoarelor de caldura;

- Tehnologia de constructie (reconditionarea, intretinere) a pompelor de caldura;

- Tehnologia de intretinere (reconditionarea, intretinere) a agregatelor din centrale termoelectrice.

- Tehnologii de reparatii pentru masinile si instalatiile termice si frigorifice precizate mai sus.

- Tehnologii pentru subansamble sau diferite repere si componente ale masinilor si instalatiilor frigorifice si termice.

- Tehnologii peentru instalatii de climatizare.

- Urmarirea completa a unui itinerar tehnologic sau linie tehnologica de fabricatie a unor repere specifice MET.

Tematica detaliata (partiala):

1) Operatii privind executia si controlul executiei generatoarelor de aburi operatii pregatitoare, alegerea semifabricatelor, trasarea desfasuratoarelor în plan a corpului geometric, forjarea, taierea metalelor, operatii de formare (realizarea de virole cilindrice, tronconice, funduri si capace ambutisate, îndoirea tevilor (la cald fara cute, la rece);

2) Îmbinarea elementelor de rezistenta

a) Sudarea;

- operatii prealabile sudarii, preîncalzirea la sudare, alegerea materialului de adaus,

- sudarea otelurilor austenitice (aspecte metalurgice, tehnologia de sudare),

- sudarea otelurilor feritice inoxidabile,

- sudarea mantalei cilindrice,a racordurilor, a placii tubulare, a tevilor în placa tubulara,

b) Mandrinarea

- elemente ale mandrinarii (grad de mandrinare,distanta dintre teava si peretele locasului de teava, bordura capatului de teava, etc.),

- controlul mandrinarii,

- mandrinarea combinata,

- folosirea mandrinarii în constructia unor utilaje termice; condensatoare ale turbinelor de abur, schimbatoare diverse (preîncalzitoare de joasa presiune, etc.),

c) Examinari nedistructive ale metalelor si îmbinarilor sudate

- masurarea si examinarea cu ultrasunete a grosimilor elementelor din otel, a tablelor si a placarilor prin sudare, a tevilor din otel fara sudura, a pieselor forjate din otel, a îmbinarilor sudate,

- examinarea cu radiatii penetrante a îmbinarilor sudate,

- alte metode de examinare nedistructiva (prin curenti turbionari, prin emisie acustica, cu lichide penetrante,etc.),

d) Verificarea îmbinarilor (distructive, nedistructive, a dimensiunilor, tratamente termice, abateri, marcarea elementelor instalatiilor, încercari la presiune, etc.);

e) Constructia unor elemente ale instalatiei de generatoare de abur;

- constructia corpurilor cilindrice si sferice supuse la presiune interioara si exterioara; mantale, tamburi, colectoare tevi,

- constructia fundurilor; bombate cu racorduri (torisferice, semieliptice, semisferice, cu flanse, plane cu racordare,

- constructia elementelor de consolidare ( ancore longitudinale si tevile ancora, ancorele de colt si antretoazele, elementele de consolidare a cutiilor de foc, inele sudate, consolidarea diverselor orificii, etc.),

- constructia camerelor sectionale,

- constructia peretilor membrana ai focarelor, a ecranelor de diferite tipuri,

- constructia diferitor suporturi,

- constructia zidariei, a ambrazurii arzatoarelor, etc.

Precizari importante

1) Fiecare student va efectua practica intr-o unitate industriala de profil si va intocmi un caiet de practica.

2) Studentii vor retine si consemna in caietul de practica cat mai multe din aspectele prevazute in " continutul practicii", in functie de locul unde isi vor desfasura practica. Se recomanda ca in perioada practicii sa se faca vizite la diferite intreprinderi si institutii de profil, consemnandu-se acest lucru in caietul de practica.

3) Caietul de practica se va intocmi pe zile, mentionandu-se data; pentru calificativul maxim caietul se va extinde pe cel putin 30 pagini ( conditie necesara dar nu suficienta).

In caiet se prezinta descrierea temei abordate, insotita de schite, scheme, tabele sau diagrame daca e cazul. Se pot insera studii efectuate, rezultatele unor documentatii, etc.

4) Pentru colocviu este obligatorie prezentarea caietului de practica si a unei adeverinte eliberata de conducerea unitatii industriale, semnata de managerul general, cu stampila rotunda si numar de inregistrare.

5) Adeverinta de practica si caietul de practica se predau la secretara catedrei si vor fi vazute de seful de catedra, numai dupa aceea se va sustine colocviul.

6) Colocviul de practica se va sustine in prima saptamana de scoala din anul urmator (2000 / 2001).Sef de catedra

Prof.dr.ing. Teodor MADARA:AN