UNIVERSITATEA TEHNICA CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MECANICA

CATEDRA TERMOTEHNICA, MASINI SI ECHIPAMENTE TERMICEPROGRAMA de PRACTICA pentru anul IV METTematica: PRACTICA de PROIECTARE - CERCETARE

Durata practicii: 90 ore ( 3 saptamani x 5 zile / sapt. x 6 ore / zi).

Obiectivul practicii: cunoasterea constructiei si functionarii masinilor, echipamentelor si instalatiilor termice si frigorifice , tendintele actuale, metodele de cercetare si masurare, elementele de proiectare in acest domeniu, etc.

Locul unde se poate desfasura practica:

Institute de cercetare, de proiectare, in laboratoarele catedrei, I.S.C.I.R, Registrul auto, intreprinderi constructoare de masini in profil, Regia de Termoficare, S.R.L.-uri profilate pe proiectarea instalatiilor termice si executarea unor lucrari in acest domeniu, centrale termoenergetice ( CTE sau CET), etc.

Tematica generala:

- Calculul, constructia si exploatarea masinilor termice si a instalatiilor termice sau frigorifice;

-Documentatia tehnica necesara fabricarii masinilor si instalatiilor termice sau frigorifice;

-Normative din domeniul proiectarii instalatiilor termice sau frigorifice (MITF);

-Normative privind protejarea mediului ca urmare a poluarii produse de industria termoenergetica;

-Normative privind protectia muncii MITF;

-Tendinte actuale in calculul si constructia MITF;

-Prescriptii privind punerea in functionare, supraveghere si exploatare MITF;

-Metode de cercetare utilizate in domeniul MITF;

-Aparate si instrumente de masura utilizate in domeniul MITF;

-Elemente de automatizare pentru MITF;

-Documentatie necesara pentru autorizarea functionarii MITF;

-Documentare pe internet privind cele mai noi realizari in domeniul MITF;

-Documentare pentru proiectul de diploma.

-Cunoasterea serviciilor de cercetare si proiectare, precum si a atelierelor in care se executa prototipurile proiectate si supuse cercetarilor de dezvoltare ale intreprinderii (cateva probleme de organizare a acestor servicii).

Tematica detaliata (partiala):

1) Probleme legate de exploatarea diverselor pãrti componente ale unei centrale termice

- punerea în functiune a generatoarelor de abur (pregãtirea generatorului de abur pentru aprinderea focului, aprinderea focului, încãlzirea generatorului de abur, legarea generatorului de abur la conducta principalã de abur, pornirea rapidã a generatorului de abur), oprirea generatorului de abur, avarii si deranjamente în functionarea generatorului de abur, protectia generatorului de abur, probleme de coroziune datorita continutului de sulf din combustibil, conducerea proceselor termice si reglarea generatorului de abur din camera de comandã si de la tablourile locale de comandã, probleme de semnalizare, întretinerea, revizia, repararea si verificarea tehnicã a generatoarelor de abur, etc.

- punerea în functiune a turbinei de abur; mãsuri pregãtitoare punerii în functiune, verificarea circuitelor de comandã, semnalizare, protectie, reglare, instalatia de ridicare a arborelui, virorul, cuplajul cu generatorul electric si excitatricea, instalatia de rãcire a carcasei, instalatiile de rãcire ale generatorului electric, condensatorul turbinei, instalatia de vid a condensatorului, pompele de circulatie;

- instalatia de rãcire a condensatorului turbinei; pompele de rãcire, bazine de apã de rãcire, turnuri de rãcire cu tiraj natural sau fortat, statia de captare a apei din râus

- circuitul regenerativ al blocului energetic; preîncãlzitoare de joasã si de înaltã presiune, de supraîncãlzitoare, subrãcitoare, degazorul, pompele de alimentare ale generatorului de abur;

- probleme de tratare si degazare a apei de adaus;

- probleme de gospodãrire a combustibilului folosit; statia de descãrcare, transportul, depozitarea, mãcinarea, uscarea combustibilor, preîncãlzirea combustibililor, etc.

2) Probleme de amplasare a diverselor utilaje în centrala termicã

- structura pe clãdiri a unei centrale termice, compactitatea unor circuite, aranjarea spatialã a diferitor grupuri de utilaje, etc.

3) Probleme legate de utilizarea agentului termic pentru termoficare

- schimbãtoare de cãldurã abur-apã de termoficare, dispozitia acestora în centralã, pompele de termoficare, instalatiile de tur si de returnare a condensatului, etc.

4) Probleme importante de proiectare a unor utilaje sau pãrti din acestea

- probleme privind alegerea tipului de focar, a instalatiei de uscare, evacuarea gazelor de ardere, de preîncãlzire a aerului, functie de tipul combustibilului folosit,- verificarea, eventual reproiectarea unor repere ale unor utilaje,

- activitãti de cercetare a modului cum influenteazã variatia unor mãrimi valoarea altora (de exemplu; variatia debitului de combustibil al generatorului de abur functie de puterea generatorului electric, variatia randamentului termic al unor utilaje în cazul functionãrii în regim variabil al acestora, calculul înãltimii de amplasare a degazorului pentru a evita aparitia cavitãtii la aspiratia pompelor de alimentare), activitãti de determinare si cercetare a continutului de substante nocive pentru mediul ambiant, etc.

- activitãti de proiectare a unor utilaje, subansamble, etc., în cazul modificãrii functionãrii prin trecerea pe un alt combustibil, prin folosirea unor materiale performante, prin înlocuirea unor subansamble uzate, etc.

5) Programe de calcul pentru proiectarea MITF.

Precizari importante

1) Fiecare student va efectua practica intr-o unitate industriala de profil si va intocmi un caiet de practica.

2) Studentii vor retine si consemna in caietul de practica cat mai multe din aspectele prevazute in " continutul practicii", in functie de locul unde isi vor desfasura practica. Se recomanda ca in perioada practicii sa se faca vizite la diferite intreprinderi si institutii de profil, consemnandu-se acest lucru in caietul de practica.

3) Caietul de practica se va intocmi pe zile, mentionandu-se data pentru calificativul maxim, se va scrie cel putin 30 pagini ( conditie necesara dar nu suficienta).

In caiet se prezinta descrierea temei abordate, insotita de schite, scheme, tabele sau diagrame daca e cazul. Se pot insera studii efectuate, rezultatele unor documentatii, etc.

4) Pentru colocviu este obligatorie prezentarea caietului de practica si a unei adeverinte eliberata de conducerea unitatii industriale, semnata de managerul general, cu stampila rotunda si numar de inregistrare.

5) Adeverinta de practica si caietul de practica se predau la secretara catedrei si vor fi vazute de seful de catedra, numai dupa aceea se va sustine colocviul.

6) Colocviul de practica se va sustine in prima saptamana de scoala din anul urmator (2000 / 2001).Sef de catedra

Prof.dr.ing. Teodor MADARA:AN