Începând cu data de 01.04.2011, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în parteneriat cu:

 

-         Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea (Solicitant)

-         Asociaţia Profesională de Hidraulică şi Pneumatică din România – Fluidas;

-         Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

-         PIA e.V. – Development and Assessment Institute in Waste Water Technology at RWTH  Aachen University – Germania,

 

implementează proiectul “Pregătirea specialiştilor în domeniile mecanicii, hidraulicii şi pneumaticii în scopul promovării adaptabilităţii şi creşterii competitivităţii”  POSDRU/81/3.2/S/47649.

 

Informaţii suplimentare:

 

 

Director zonal Cluj

Dr. Ing. Ioan-Lucian MARCU

Lucian.Marcu@termo.utcluj.ro