Instruire Cuprins Cap.ant. Cap.crt. Pag.ant. Pag.urm. Cap.urm.

Calculul ciclului de functionare in conditii reale, a instalatiei frigorifice care deserveste un antrepozit

Se considera un depozit frigorific avand amplasamentul si dimensiunile reprezentate in imagine. Parametrii aerului exterior, pe timp de vara sunt considerati: temperatura te=32C si umiditatea relativa j e=40%.

Parametrii aerului interior, pentru camerele depozitului sunt:

Tipul spatiului

Temperatura si umiditatea relativa

Camere produse refrigerate I si II

ti=+2C; j i=85%

Depozit produse congelate

ti=-20C; j i=90%

Tunel de congelare

ti=-25C; j i=95%

Structura de rezistenta a depozitului este realizata din BCA si are grosimea de 20cm. Fundatia depozitului este realizata dintr-un strat de beton armat de 25cm, iar podeaua dintr-un strat de 20cm de BCA. Tavanul este realizat dintr-un strat de beton armat cu grosimea de 15cm.

Sub podeaua depozitului frigorific este prevazut un sistem de incalzire cu aer cald, care mentine temperatura bazei fundatiei la 15C.

Deasupra depozitului este amplasata o copertina pentru acoperire in vederea protejarii de radiatia solara.

Produsele care trebuie pastrate in spatiile frigorifice ale depozitului sunt:

Tipul spatiului

Tipul produsului

Camera produse refrigerate I

Portocale

Camera produse refrigerate II

Produse lactate

Depozit produse congelate

Carne de porc sau carne de vita

Tunel de congelare

Carne de porc sau carne de vita

Grosimile izolatiilor si necesarul de frig pentru fiecare spatiu frigorific al depozitului se considera cunoscute, fiind calculate la lucrarile anterioare.

Se considera ca depozitul este deservit de doua instalatii independente, una intr-o treapta de comprimare, care deserveste camerele pentru produse refrigerate si una in doua trepte, care deserveste spatiile pentru congelare si pentru pastrarea produselor congelate.

    - Sa se efectueze cu ajutorul programului CoolPack, calculul termic al ciclului instalatiei intr-o treapta de comprimare, in conditii ideale, pentru R134a.

    - Se considera acest ciclu ca fiind de referinta pentru urmatoarele studii asupra performantelor ciclului - rezultatele se vor reprezenta grafic in Excel:

Observatie: Prin performantele ciclului se inteleg in cadrul acestui studiu, valorile parametrilor: eficienta frigorifica, raport de comprimare, debit volumic teoretic al compresoarelor, temperatura de refulare.

Bibliografie:

    - Balan.M. - Instalatii frigorifice si programe pentru instruire, Ed. Todesco, Cluj Napoca 2000

    - CoolPack. Documents on the CD-rom. www.et.dtu.dk/CoolPack

Instruire Cuprins Cap.ant. Cap.crt. Pag.ant. Pag.urm. Cap.urm.