• Cuprins
 • Introducere
 • Capitolul 1
 • Capitolul 2
 • Capitolul 3
 • Capitolul 4
 • Capitolul 5
 • Capitolul 6
 • Capitolul 7
 • Bibliografie

 • Articol 1
 • Articol 2
 • Articol 3
 • Articol 4
 • Articol 5
 • Articol 6
 • Articol 7
 • Articol 8
 • Articol 9

 • Cuprins | Introducere | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 5 | Cap. 6 | Cap. 7 | Bibliografie |

  back

  TEZA DE DOCTORAT

  next


  Cercetari privind comportarea la coroziune a otelurilor inoxidabile supuse deformarii plastice si nitrurarii ionice

  Introducere


  Capitolul 1

  Stadiul actual al cercetarilor privind comportarea la coroziune a otelurilor inoxidabile supuse deformarii plastice si nitrurarii ionice


  1.1.

  Caracterizarea otelurilor inoxidabile


  1.2.

  Deformarea plastica la rece si nitrurarea otelurilor inoxidabile austenitice


  1.3.

  Coroziunea otelurilor


  1.4.

  Concluzii

  Capitolul 2

  Unele consideratii teoretice privind mecanismele de transformare si deformare a otelurilor inoxidabile austenitice


  2.1.

  Imperfectiuni în structura otelurilor inoxidabile austenitice


  2.2.

  Transformarea martensitica în otelurile inoxidabile


  2.3.

  Influenta deformarii asupra difuziei

  Capitolul 3

  Coroziunea otelurilor inoxidabile austenitice deformate plastic


  3.1.

  Deformarea la cald si influenta ei asupra coroziunii


  3.2.

  Deformarea la rece si influenta ei asupra coroziunii

  Capitolul 4

  Coroziunea otelurilor inoxidabile austenitice nitrurate ionic


  4.1.

  Nitrurarea ionica a otelurilor inoxidabile


  4.2.

  Deformarea plastica la rece urmata de nitrurare ionica


  4.3.

  Nitrurarea ionica a pieselor din pulberi metalice

  Capitolul 5

  Depunerea de straturi de nitrura de titan si durificarea prin difuzia staniului pe otelurile inoxidabile austenitice


  5.1.

  Depunerea de straturi de nitrura de titan


  5.2.

  Durificarea prin difuzia staniului

  Capitolul 6

  Modelarea nitrurarii ionice a otelurilor inoxidabile

  Capitolul 7

  Concluzii finale

  Bibliografie
  back
  index
  next

  Cuprins | Introducere | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 5 | Cap. 6 | Cap. 7 | Bibliografie |