• Cuprins
 • Introducere
 • Capitolul 1
 • Capitolul 2
 • Capitolul 3
 • Capitolul 4
 • Capitolul 5
 • Capitolul 6
 • Capitolul 7
 • Bibliografie

 • Articol 1
 • Articol 2
 • Articol 3
 • Articol 4
 • Articol 5
 • Articol 6
 • Articol 7
 • Articol 8
 • Articol 9

 • Cuprins | Introducere | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 5 | Cap. 6 | Cap. 7 | Bibliografie |

  back

  INTRODUCERE

  next


  © Copyright.

  Toate drepturile rezervate autorului.

  Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa sub nici o forma, prin nici un mijloc mecanic sau electronic sau stocata într-o baza de date fara acordul în prealabil, în scris, al autorului.

  Teza de fata îsi are originea în preocuparile mai vechi ale catedrelor de Deformari Plastice, Tratamente si Agregate Termice, precum si a catedrei de Chimie din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca. Ea continua cercetarile asupra otelurilor inoxidabile austenitice si combina doua tehnologii: durificarea superficiala prin rulare si nitrurarea ionica. În concordanta cu tendintele actuale, s-a studiat de asemenea efectul a doua tehnologii moderne de ingineria suprafetelor, depunerea de straturi subtiri de TiN prin PVD si difuzia staniului. Dupa aplicareaacestor tehnologii s-a studiat comportarea la coroziune, ceea ce constitue contributia ce o aduce aceasta teza la cercetarile efectuate anterior.

  Acesta este motivul pentru care o mare parte din teza este consacrata studiului rezistentei la coroziune a otelurilor inoxidabile austenitice înainte si dupa diferite tratamente superficiale. Coroziunea reprezinta la ora actuala, pe plan mondial, un adevarat flagel, prin urmare studiul proceselor de coroziune ar putea rezolva o multime din problemele ce apar în industrie.

  Cercetarile s-au axat pe otelurile inoxidabile austenitice care au o foarte buna rezistenta la coroziune, dar în schimb au proprietati tribologice scazute. Într-un numar mare de industrii cum sunt,: industria alimentara, nucleara, constructoare de masini, industria chimica aceste oteluri sunt solicitate si la uzura. Problema care se pune este de a gasi tehnologii care sa amelioreze proprietatile tribologice fara sa altereze în mod semnificativ rezistenta la coroziune.

  Capitolele 3, 4, si 5 prezinta comportarea la coroziune a otelurilor inoxidabile dupa deformare plastica, nitrurare ionica, deformare si nitrurare ionica, precum si în urma depuneriide starturi de TiN prin PVD si depunerea de straturi de Sn.

  În capitolul 6 s-a conceput un model matematic care urmareste evolutia concentratiei de azot în stratul nitrurat. Deoarece la momentul actual este foarte dificil de masurat concentratia de azot dintr-un material oarecare, modelul vine sa prezica teoretic evolutia gradientului de concentratie în azot în adâncimea piesei.

  S-a urmarit de asemenea în cadrul tezei, aprofundarea unor aspecte înca putin studiate, privitoare la formarea si distrugerea stratului pasiv de pe suprafata otelurilor inoxidabile, ceea ce a dus la deschiderea unei noi directii, foarte interesante, de cercetare în viitor. De asemenea, modelarea matematica a proceselor ce au loc în stratul nitrurat deschide un domeniu foarte vastde cercetare. Aceasta teza nu ar fi putut fi realizata fara sprijinul si îndrumarea competenta a domnului prof. dr. ing. Ioan Dragan. Dânsul a inspirat si încurajat cercetarea în acest domeniu, fiind în unele momente mai mult decât un conducator stiintific.

  Îi multumesc domnului prof. dr. ing. Ioan Dragan pentru îndrumarea înteleapta si întelegerea aratata pe parcursul cercetarii si elaborarii acestei teze. Îi voi fi întotdeauna recunoscator pentru colaborare si pentru ca a trezit în mine dorinta de a cerceta în continuare.

  Baza acestui studiu a fost facuta în cadrul Catedrelor de Deformari Plastice si Tratamente si Agregate Termice. Domnului prof. Traian Canta si colegilor de la Catedra de Deformari Plastice, cadre didactice si tehnicieni, le multumesc pentru modul în care m-au primit în cadrul colectivului lor ori de câte ori am efectuat încercari experimentale. De asemenea, le multumesc pentru sfaturi, critici si ajutor.

  O parte din cercetari s-au facut la Univeritatea din Nottingham, în cadrul programului TEMPUS JEP 11226-96. Pe aceasta cale aduc multumiri colectivului de cercetatori de la aceasta universitate.

  Multumesc conducerii catedrei de Tratamente si Agregate Termice pentru sprijinul, întelegerea acordata si pentru continua stimulare în definitivarea tezei. Întregului colectiv de cadre didactice si tehnicieni ai catedrei, îi multumesc pentru ajutorul si sfaturile competente.

  Parintii mei, George si Elena, au sprijinit nu numai moral elaborarea acestei teze, ci au adus importante sugestii, îndrumari si completari stiintifice. Le multumesc pe aceasta cale pentru tot ceea ce au facut pentru a se ajunge aici. Fratelui meu Ovidiu, îi multumesc pentru suport si încurajare si pentru exemplul pe care mi l-a oferit permanent. Multumesc bunicii mele Maria, care se roaga mereu pentru sanatatea si binele familiei.

  În final, as dori sa multumesc iubitei mele Voichita, care cu dragostea ei m-a sustinut pânala sfârsit.

  back
  index
  next

  Cuprins | Introducere | Cap. 1 | Cap. 2 | Cap. 3 | Cap. 4 | Cap. 5 | Cap. 6 | Cap. 7 | Bibliografie |