Instruire Cuprins Cap.ant. Cap.crt. Pag.ant. Pag.urm. Cap.urm.

Aplicatii pentru lucrari si proiecte

Determinarea necesarului de frig pentru conditionarea aerului pe timp de vara, intr-o camera de camin
Calculul procesului de conditionare a aerului pentru un depozit de paine
Calculul izolatiilor frigorifice
Calculul necesarului de frig pentru un depozit frigorific
Calculul ciclului de functionare in conditii reale, a instalatiei frigorifice care deserveste un antrepozit
Calculul de alegere a aparatelor componente ale unei instalatii frigorifice